Uvjeti poslovanja

Uvjeti kupnje

U nastavku se izlažu uvjeti kupnje kojima se definiraju postupci naručivanja, iskazivanja cijena, dostave i reklamacije proizvoda koje kupac potvrđuje prije sklapanja kupoprodajnog ugovora sa prodavateljem na stranici www.kimicommerce.hr

Prodavatelj po ovim Uvjetima kupnje je Kimi Commerce d.o.o. sa sjedištem na Viškovu, Mavri 1, koji postupak online prodaje obavlja na web stranici www.kimicommerce.hr sukladno objavljenim uvjetima.

Kupac u smislu ovih Uvjeta kupnje je svaka fizička osoba koja prihvati ove uvjete kupnje kao pretpostavku sklapanja kupoprodajnog ugovora.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, skrećemo Vam pozornost da maloljetne i potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, te to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici. Djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Uvjeti narudžbe

Kupcu su dostupni svi proizvodi prikazani na stranici www.kimicommerce.hr , te je iste u mogućnosti naručiti. Ukoliko pojedini proizvod nije na zalihama, odnosno potrebno ga je naručiti od dobavljača, kupcu će biti definiran vremenski period dostave proizvoda koji ovisi o pojedinim dobavljačima (vremenski periodi mogu biti duži od navedenih ukoliko dođe do poteškoća od strane dobavljača, a za iste Kimi Commerce d.o.o. nije odgovoran).

Uz prikazane proizvode nalaze se tehnička obilježja, opisi, te fotografije koje ne moraju nužno odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. Nesklad između izgleda proizvoda na fotografiji, te stvarnog izgleda proizvoda ne smatra se nedostatkom i za isti kupac nema pravo povrata.

Kupcu su u košarici prikazani svi odabrani proizvodi, zajedno sa iskazanim popustima (popusti se definiraju sukladno ukupnom iznosu narudžbe i kategorijom proizvoda), te ukupnom cijenom bez dostave (PDV uključen).

Klikom na „Završi kupovinu“ sustav će kupca dovesti do stranice gdje se odabire način plaćanja, te se upisuju osobni podaci. Ako kupac odabere plaćanje u poslovnici, potrebno je odabrati jednu od ponuđenih poslovnica, a ukoliko proizvod nije dostupan u odabranoj poslovnici, kupcu će se komunicirati kada će isti biti dostupan u poslovnici koju je odabrao.

Kod odabira drugih načina plaćanja kupac upisuje svoje podatke, te se prema navedenom mjestu dostave izračunava cijena dostave (PDV uključen) koja se na kraju pridodaje ukupnoj cijeni narudžbe.

Odgovornost Kimi Commerce-a za izračun količine keramičkih pločica

Kimi Commerce ne preuzima odgovornost za kupnju manje odnosno veće količine keramičkih pločica s obzirom da ne vrši službenu izmjeru prostora, te ne daje službene količine. Kupac je obvezan samostalno izračunati potrebne količine keramičkih pločica, te se nakon kupnje ne može pozivati na usmene ili pisane preporuke za potrebnu količinu koje je dobio od prodajnih predstavnika Kimi Commerce-a. Kimi Commerce neće preuzeti pločice koje kupcu ostanu kao višak nakon ugradnje uzrokovan krivim izračunom.

Cijene

Iskazane cijene proizvoda su maloprodajne i u njih je uračunat PDV.

Cijene na stranici www.kimicommerce.hr iskazane su u eurima i kunama. Cijene se odnose isključivo na online kupovinu i postoji mogućnost razlike u cijeni proizvoda u prodajnim salonima i na web shopu. Kimi Commerce ovlašten je bez prethodne obavijesti mijenjati cijene proizvode na stranici www.kimicommerce.hr.

Redovni komercijalni popust na web shop proizvode je 10%

Bez obzira na eventualne promjene u cijenama, kupcu će biti naplaćena cijena koja je bila iskazana u trenutku valjane narudžbe koja je na snazi.

Dostava

Troškovi dostave obračunavaju se na temelju odabranih proizvoda, odnosno njihove težine (težina je istaknuta na svakom proizvodu), te adrese dostave koju je kupac naveo. Navedeni troškovi u koje je uključen PDV, zbrajaju se sa ukupnim iznosom narudžbe. U slučaju nemogućnosti preuzimanja robe na navedenu adresu, kupac samostalno snosi troškove ponovne dostave. Također, ukoliko kupac ne preuzme robu i ista se vrati na skladište, dužan je platiti troškove skladištenja 1,5 EUR dnevno po paletnom mjestu, te je ne može preuzeti dok ne podmiri navedene troškove. Rok za isporuku odmah dostupne robe je 3-5 radnih dana od trenutka zaprimanja sredstava na račun tvrtke. Rok dostave za proizvode koji nisu odmah dostupni definiran je po pojedinom dobavljaču i iskazan na proizvodu.

Ukoliko Kimi Commerce d.o.o. nije u mogućnosti dostaviti sve naručene proizvode kontaktirati će kupca te će postupiti sukladno dogovoru uz mogućnosti ; produženja roka isporuke , isporuke zamjenskog proizvoda ili otkaza narudžbe.

Robu se dostavlja do objekta isporuke a kupac je dužan o svom trošku organizirati unos robe u objekt. Ukoliko vozač procjeni da se do objekta ne može doći zbog neadekvatnog cestovnog pristupa, robu dostavljamo do najbliže moguće točke istovara. U slučaju dostave u pješačkoj zoni, kupac je dužan osigurati potrebnu dozvolu kako bi dostavno vozilo moglo doći do objekta.

Dostava se obavlja radnim danom od 08:00 do 17:00 h, a kupac će sms porukama biti obaviješten o stanju isporuke kako bi se mogao pripremiti za preuzimanje robe. Ukoliko se kupac odluči na preuzimanje u najbližoj poslovnici, dostava je besplatna.

Prilikom preuzimanja robe u skladištu ili na adresi, kupac ili ovlaštena osoba za preuzimanje robe dužni su prekontrolirati količinu i ispravnost robe što potvrđuju svojim potpisom na računu/otpremnici. Potrebno je napraviti kontrolu robe na vanjska oštećenja, posebice ogledala, tuš kabine, kupaonski namještaj i sanitarnu opremu jer naknadne prigovore na vidljive nedostatke ne uvažavamo.

Kupac svojim potpisom potvrđuje da je narudžba uredno isporučena u naručenoj količini i bez vidljivih nedostataka.

Povrat robe (raskid ugovora o kupoprodaji)

Kupac ima pravo bez navođenja konkretnog razloga raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana nakon primitka robe (dan primitka se ubraja u navedenih 14 dana) i to na način da ispuni obrazac za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na stranici www.kimicommerce.hr.

Raskid ugovora o kupoporodaji moguć je jedino ukoliko se vrši povrat robe u originalnom, neoštećenom  pakiranju te pod uvjetom da proizvod nije bio korišten ili montiran.

Ispunjeni obrazac kupac je dužan dostaviti na webshop@kimicommerce.com unutar gore navedenog roka. Potrošači mog raskinuti ugovor i putem pošte na adresu sjedišta tvrtke; Kimi Commerce doo, Mavri 1, 51216 Viškovo . Kupac je obvezan vratiti proizvod u roku od 14 dana od kada je obavijestio Kimi Commerce o odluci raskida ugovora i to o vlastitom trošku na adresu sjedišta tvrtke ; Mavri 1, 51216 Viškovo. Kimi Commerce će dostaviti kupcu odluku o raskidu ugovora u roku od 14 dana, uzimajući u obzir jesu li proizvodi u originalnom pakiranju, u neugrađenom stanju i radi li se o tvorničkoj greški ili skrivenim nedostacima proizvoda koji se nisu mogle utvrditi prilikom preuzimanja, a koje morate prijaviti bez odgađanja. Kimi Commerce obvezuje se u roku od 14 dana nakon primitka obavijesti izvršiti povrat sredstava za vraćeni proizvod na isti način na koji je proizvod prvobitno plaćen.

Kimi Commerce ima pravo odbijanja povrata sredstava ukoliko vraćeni proizvod nije onaj naveden u ispunjenom obrascu, količina vraćenih proizvoda nije adekvatna, ukoliko postoje vidljiva oštećenja, te ukoliko proizvod nije vraćen u originalnoj ambalaži ili je ustanovljeno da je proizvod bio montiran.

Zakonom je izravno isključena mogućnost jednostranog raskida ugovora ( čl. 86 Zakona o zaštiti potrošača ) odnosno potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako je:

1. u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

2. predmet ugovora proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

 

Jamstvo za proizvode

Za sve proizvode koje prati jamstveni list vrijede uvjeti koje je pojedini proizvođač istaknuo u istom. Kupac je dužan pojedine proizvode ugraditi, te pripremiti područje za primjenu proizvoda po uputama proizvođača. Ukoliko se prilikom ugradnje nisu poštivale upute, te ukoliko ugradnju obavlja neovlaštena osoba, uvjeti iz jamstvenog lista neće vrijediti. Jamstveni list potpisuje i ovjerava ovlaštena osoba Kimi Commerce-a, a kupac je tijekom jamstva obvezan čuvati jamstveni list i račun.

Reklamacije i prigovori

Reklamaciju ili prigovor kupac može prijaviti samo za proizvode u originalnom pakiranju i u neugrađenom stanju i to tvorničke greške ili skrivene nedostatke proizvoda koji se nisu mogle utvrditi prilikom preuzimanja, a koje morate prijaviti bez odgađanja. Kimi Commerce ne odgovara za nastalu štetu ukoliko se proizvod s greškom ugradi, a greška se mogla utvrditi prije same ugradnje proizvoda.

Kimi Commerce neće uvažiti prigovore na nijanse pločica jer postoje tvornički dozvoljena odstupanja  u nijansama istih kao ni za proizvode koji nisu ispravno postavljeni ,već su postavljeni  protivno pravilima struke .

Izlazak na teren za reklamaciju koja nije opravdana naplaćujemo.

Reklamacije i prigovori se upućuju isključivo pismenim putem ispunjavanjem reklamacijskog zapisnika te slanjem istog na mail adresu prigovori@kimicommerce.com, sa priloženim fotografijama

ili poštom na adresu Kimi Commerce d.o.o. ,Mavri 1, 51216 Viškovo

Kimi Commerce d.o.o. će odgovoriti na prigovor najkasnije u roku 15 dana, računajući od dana primitka istog.

Kada se određeni spor ne može riješiti putem pisanog prigovora koji potrošač upućuje trgovcu, moguće je pokretanje spora sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju sporova (NN 121/16) putem  tijela; Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Zagreb, Teslina 1/I, info@mirenje.hr

 

 

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

Osobne podatke obrađujemo u skladu s Politika privatnosti
Brendovi
Ceramica del ConcaGroheKludiKolpa SanMapeiKerakollAquaestilBaldocerSTN CeramicaUndefasaTau CeramicaHullerTECEGeberitRagnoRaimondiHatriaVilleroy&BochEggerDuravitIdeal Standard