Reklamacije i povrati

Povrat robe (raskid ugovora o kupoprodaji)

Kupac ima pravo bez navođenja konkretnog razloga raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana nakon primitka robe (dan primitka se ubraja u navedenih 14 dana) i to na način da ispuni obrazac za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na stranici www.kimicommerce.hr.

Klikni i preuzmi obrazac 

Raskid ugovora o kupoporodaji moguć je jedino ukoliko se vrši povrat robe u originalnom, neoštećenom pakiranju te pod uvjetom da proizvod nije bio korišten ili montiran.

Ispunjeni obrazac kupac je dužan dostaviti na webshop@kimicommerce.com unutar gore navedenog roka. Potrošači mog raskinuti ugovor i putem pošte na adresu sjedišta tvrtke; Kimi Commerce doo, Mavri 1, 51216 Viškovo . Kupac je obvezan vratiti proizvod u roku od 14 dana od kada je obavijestio Kimi Commerce o odluci raskida ugovora i to o vlastitom trošku na adresu sjedišta tvrtke ; Mavri 1, 51216 Viškovo. Kimi Commerce će dostaviti kupcu odluku o raskidu ugovora u roku od 14 dana, uzimajući u obzir jesu li proizvodi u originalnom pakiranju, u neugrađenom stanju i radi li se o tvorničkoj greški ili skrivenim nedostacima proizvoda koji se nisu mogle utvrditi prilikom preuzimanja, a koje morate prijaviti bez odgađanja. Kimi Commerce obvezuje se u roku od 14 dana nakon primitka obavijesti izvršiti povrat sredstava za vraćeni proizvod na isti način na koji je proizvod prvobitno plaćen.

Kimi Commerce ima pravo odbijanja povrata sredstava ukoliko vraćeni proizvod nije onaj naveden u ispunjenom obrascu, količina vraćenih proizvoda nije adekvatna, ukoliko postoje vidljiva oštećenja, te ukoliko proizvod nije vraćen u originalnoj ambalaži ili je ustanovljeno da je proizvod bio montiran.

Zakonom je izravno isključena mogućnost jednostranog raskida ugovora ( čl. 86 Zakona o zaštiti potrošača ) odnosno potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako je:

1. u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

2. predmet ugovora proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

 

Jamstvo za proizvode

Za sve proizvode koje prati jamstveni list vrijede uvjeti koje je pojedini proizvođač istaknuo u istom. Kupac je dužan pojedine proizvode ugraditi, te pripremiti područje za primjenu proizvoda po uputama proizvođača. Ukoliko se prilikom ugradnje nisu poštivale upute, te ukoliko ugradnju obavlja neovlaštena osoba, uvjeti iz jamstvenog lista neće vrijediti. Jamstveni list potpisuje i ovjerava ovlaštena osoba Kimi Commerce-a, a kupac je tijekom jamstva obvezan čuvati jamstveni list i račun.

Reklamacije i prigovori

Reklamaciju ili prigovor kupac može prijaviti samo za proizvode u originalnom pakiranju i u neugrađenom stanju i to tvorničke greške ili skrivene nedostatke proizvoda koji se nisu mogle utvrditi prilikom preuzimanja, a koje morate prijaviti bez odgađanja. Kimi Commerce ne odgovara za nastalu štetu ukoliko se proizvod s greškom ugradi, a greška se mogla utvrditi prije same ugradnje proizvoda.

Kimi Commerce neće uvažiti prigovore na nijanse pločica jer postoje tvornički dozvoljena odstupanja u nijansama istih kao ni za proizvode koji nisu ispravno postavljeni ,već su postavljeni protivno pravilima struke .

Izlazak na teren za reklamaciju koja nije opravdana naplaćujemo.

Reklamacije i prigovori se upućuju isključivo pismenim putem ispunjavanjem reklamacijskog zapisnika te slanjem istog na mail adresu prigovori@kimicommerce.com, sa priloženim fotografijama

ili poštom na adresu Kimi Commerce d.o.o. ,Mavri 1, 51216 Viškovo

Kimi Commerce d.o.o. će odgovoriti na prigovor najkasnije u roku 15 dana, računajući od dana primitka istog.

Kada se određeni spor ne može riješiti putem pisanog prigovora koji potrošač upućuje trgovcu, moguće je pokretanje spora sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju sporova (NN 121/16) putem tijela; Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Zagreb, Teslina 1/I, info@mirenje.hr

Odgovornost Kimi Commerce-a za izračun količine keramičkih pločica

Kimi Commerce ne preuzima odgovornost za kupnju manje odnosno veće količine keramičkih pločica s obzirom da ne vrši službenu izmjeru prostora, te ne daje službene količine. Kupac je obvezan samostalno izračunati potrebne količine keramičkih pločica, te se nakon kupnje ne može pozivati na usmene ili pisane preporuke za potrebnu količinu koje je dobio od prodajnih predstavnika Kimi Commerce-a. Kimi Commerce neće preuzeti pločice koje kupcu ostanu kao višak nakon ugradnje uzrokovan krivim izračunom.

 

Brandovi
Ceramica del ConcaGroheKludiKolpa SanMapeiKerakollAquaestilBaldocerSTN CeramicaUndefasaTau CeramicaHullerTECEGeberitRagnoRaimondiHatriaVilleroy&BochEggerDuravit