Izbornik

Pitanja i odgovori - Nabava strojarskih radova

Nabava strojarskih radova

PITANJE BR. 1.: Molimo informaciju da li je potvrda o obilasku gradilišta uvjet za sudjelovanje u postupku javne nabave?

ODGOVOR: Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, točka 5.3.

"Ponuditelj se treba upoznati s lokacijom kao i s uvjetima za izvođenja radova, jer iz razloga nepoznavanja istih neće imati pravo na kasniju izmjenu svoje ponude (nakon isteka roka za dostavu ponuda) ili bilo koje druge odredbe iz Dokumentacije za nadmetanje.

Za predstavnike zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj je predvidio organizirani posjet - obilazak gradilišta na kojem se predviđa izvođenje predmetnih radova, sa početkom obilaska u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, k.č. 3272/8, k.o. Kukuljanovo, 14.04.2017."

Naručitelj nije uvjetovao potvrdu o posjetu gradilištu kao uvjet za sudjelovanje u postupku javne nabave.

© Kimi Commerce d.o.o. 2020. Sva prava pridržana.