Izbornik

Nabava strojarskih radova

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje proizvodno prodajnog centra - Kukuljanovo

OIB korisnika: 68990581414

Naziv korisnika: KIMI COMMERCE d.o.o.

Lokacija: Rijeka – Kukuljanovo

Kontakt telefon: +385 51 547 180

Email: uprava@kimicommerce.hr

Vrsta nabave: Radovi

Datum objave: 06.04.2017.

Rok za dostavu ponuda: 27.04.2017.

Kratki opis nabave:

Broj nabave: KK.03.2.1.05.0015-06042017-1

Predmet nabave je izvođenje strojarskih radova za izgradnju proizvodno-prodajnog centra u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, prema Glavnom projektu oznake KIMI.

Predmetni radovi izvodit će se na na k.č. 3272/8, k.o. Kukuljanovo.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

 

Pitanja i odgovori - Nabava strojarskih radova

© Kimi Commerce d.o.o. 2020. Sva prava pridržana.