Izbornik

Pitanja i odgovori - Nabave u sklopu projekata financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Nabave u sklopu projekata financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

PITANJE BR. 1. - Molimo informaciju o visini prostora na koji se montiraju vatrodojavni javljači za sustav vatrodojave.

ODGOVOR: Visina u skladišnom prostoru iznosi 6,80 m, u salonskom prostoru 3 m, u kancelarijskom prostoru 2,80 m ispod spuštenog stropa.

PITANJE BR. 2. - Vezano za sustav vatro dojave iz dokumentacije nije jasno izvodi li se kabliranje ispod spuštenog stropa ili sve ide PNT cijevima. Molimo pojašnjenje.

ODGOVOR: Kabliranje se izvodi iznad spuštenog stropa.

PITANJE BR. 3. - Da li je dovoljno tražene dokaze o sposobnosti dostaviti u neovjerenoj preslici?

ODGOVOR: Dokazi sposobnosti se mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

PITANJE BR. 4. - Vezano uz popis ugovora o izvođenju radova u tekstu natječaja pod točkom 4.2. Tehnička i stručna sposobnost navedeno je :”Izvršeni ugovori moraju biti isti ili slični predmetu nabave, te jednaki vrijednosti nabave pojedine grupe koju ponuditelj nudi”, molim pojašnjenje da li mogu biti jednake ili veće vrijednosti, budući da je teško naći 5 ugovora o izvođenju radova u jednakoj vrijednosti.

ODGOVOR: U Dokumentaciji za nadmetanje se ne traži dokaz tehničke i stručne sposobnosti dostavom 5 ugovora, već se tehnička i stručna sposobnost dokazuje popisom ugovora o radovima (istim ili sličnim predmetu nabave) za grupu predmeta nabave koju ponuditelj nudi, izvršenih u posljednjih 5 godina.

PITANJE BR. 5. - Nastavno na točku 4.3. Financijska sposobnost – da li je kao dokaz iste dovoljno dostaviti BON-2 (a ne i SOL-2).

ODGOVOR: Kao dokaz se dostavlja BON2 ili SOL2.

© Kimi Commerce d.o.o. 2020. Sva prava pridržana.